Vlada veliki interes za volontiranje u Narodnoj kuhinji

Tokom cijele kalendarske godine vlada veliki interes za volontiranje u Narodnoj kuhinji „Stari Grad“, gdje kako firme tako i fizička lica žele dati svoj doprinos u radu ove humanitarne ustanove. Poseban interes je očekivano tokom mubarek muslimanskog mjeseca ramazana. Tako je Uprava firme „Alcon Pharmaceuticals LTD“ – predstavništvo u Bosni i Hercegovini  za potrebe korisnika Narodne kuhinje obezbijedilo vrijednu donaciju. Osim toga uposlenici ove firme: Sanela Džebo, Aida Fakić, Dijana Knežević-Sefer, Osman Samardžić i Azra Mehić su na volonterskoj osnovu učestvovali u pripremi i podjeli hrane za nešto više od 1.000 korisnika ove kuhinje. Tako su uz redovne obroke korisnici Narodne kuhinje dobili pojačanu ishranu zahvaljujući donaciji firme „Alcon Pharmaceuticals LTD“ – predstavništvo u Bosni i Hercegovini . Upraviteljica Narodne kuhinje Stari Grad Zilha Šeta se ovom prilikim zahavlila ovim i svim ostalim donatorima i volonterima koji pomažu rad ove kuhinje.