Podrška federalnih i kantonalnih institucija radu Narodne kuhinje „Stari Grad“

Tokom protekle sedmice ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača i federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo, kao i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović posjetili su prostorije Narodne kuhinje „Stari Grad“ smještene na Baščaršiji u Ulici Halači 6. Domaćin je bila upraviteljica Kuhinje Zilha Šeta koja je ovom prilikom kazala da se zahvaljuje svojim cijenjenim gostima na ovoj posjeti. -Ova posjeta predstavlja prvu ovakvu posjetu koja je upriličena od strane predstavnika federalnih institucija u 25 godina postojanja Narodne kuhinje. Koristim priliku da se zahvalim kako kantonalnom tako i resornom federalnom ministarstvu za svu pomoć koju su nam pružili u posljednjih par godina, kazala je Šeta.

Posjeta je organizovana sa ciljem upoznavanja resornih ministara o radu Narodne kuhinje ali i razgovora o modalitetima i načinima kako da se u budućnosti još više pomogne rad ove humanitarne ustanove.

-Od strane ministarstva je prepoznat veliki humani rad i nesebičnost koju tetka Zilha daje u svom radu svim građanima ne samo grada Sarajeva, nego cijele Bosne i Hercegovine, te u vezi sa navedenim u protekloj godini su odobrena sredstva u iznosu od 30.000 KM kroz projekat kojim je Narodna kuhinja „Stari grad“ aplicirala prema Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, te je intencija i želja da se saradnja nastavi i u narednim godinama kroz realizaciju novih projekata, objasnio je ministar Drljača.