OBAVJEŠTENJE O RADNOM VREMENU NARODNE KUHINJE U PREDBAJRAMSKIM DANIMA

Obavještavamo građane Kantona Sarajevo da je UO Udruženja Narodne kuhinje Stari Grad donio odluku da je radno vrijeme kuhinje u predbajramskim danima u vremenu od 5 do 18 sati tokom cijele sedmice, uključujući i dane vikenda.

 

Menadžment Narodne kuhinje Stari Grad ovom prilikom se zahvaljuje svim donatorima iz Bosne i Hercegovine, pravnim i fizičkim licima, kao i donatorima iz inostranstva, koji svojim donacijama značajno poboljšavaju različite vidove pomoći, koje ova kuhinja usmjerava prema licima i porodicama u stanju socijalne potrebe, bez ikakvih ograničenja.

 

Koristimo priliku da Vas obavijestimo da će da će se prijem kurbanskog mesa vršiti 21. i 22. augusta u vremenu od 5 do 18 sati. Građani koji žele donirati kurbansko meso, u obavezi su dostaviti potvrdu o ispravnosti kurbanskog mesa.