Osobe koje traže hranu u Narodnoj kuhinji „Stari Grad“ moraju biti registrovane

S obzirom na činjenicu da se posljednjih dana povećao broj ilegalnih migranata koji na
razne načine dolaze u Bosnu i Hercegovinu i ispred Narodne kuhinje „Stari Grad“ traže
hranu ili čak novac, najčešće bez ikakvih identifikacionih dokumenata, ovim putem
Uprava Narodne kuhinje izdaje sljedeće saopštenje.
Ukoliko neko od migranata želi da bude korisnik usluga Narodne kuhinje „Stari Grad“
prvo se kod nadležnih institucija ove države moraju identifikovati i registrovati. Također
molimo svo domicilno stanovništvo koje je primilo nekog od ilegalnih migranata u svoje
domove da takve osobe prvo registruju nakon čega će im biti omogućeno da dobiju topli
obrok u našoj kuhinji. Uprava Narodne kuhinje „Stari Grad“, sa upraviteljicom Zilhom
Šeta na čelu, svakako želi izaći u susret svim ljudima kojima treba ovakva vrsta pomoći,
ali prije toga se moraju ispuniti određene zakonske obaveze.
Zahvaljujemo se na razumijevanju.