Podrška humanitarnim organizacijama

Općina Centar Sarajevo je i ove godine iz svog budžeta izdvojila finansijska sredstva za pomoć organizacijama koje se bave humanitarnim radom. Tim povodom je u četvrtak 22. marta 2018. godine načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić potpisao protokole o realizaciji općinskih sredstava kao podršku radu pet javnih kuhinja sa područja Kantona Sarajevo.
Iz ovogodišnjeg općinskog budžeta za ovu namjenu izdvojeno je 33.000 KM. Ovom prilikom su predstavnici sljedećih humanitarnih organizacija potpisali protokole: Muslimansko dobrotvorno društvo „Merhamet“ i Narodna kuhinja „Stari Grad“ su dobili po 10.000 KM, Humanitarno karitativna organizacija „Kruh svetog Ante“ je dobila 5.000 KM, dok su za Srpsko humanitarno udruženje „Dobrotvor“ i Caritas Vrhbosanske nadbiskupije odobreni iznosi od po 4.000 KM. Visina odobrenih sredstava je utvrđena na osnovu broja korisnika pomenutih kuhinja.

Načelnik Ajnadžić je ovom prilikom pohvalio rad narodnih kuhinja koje se brinu za najugroženije kategorije stanovništva, te dodao da bi najviše želio da kuhinje imaju što manje korisnika.

– Općina Centar kao odgovorna lokalna zajednica želi pomoći vama da radite koristan i društveno odgovoran posao i ovo je naš prvi korak i planiramo rebalansom općinskog budžeta izdvojiti dodatna sredstva za ovu namjenu. Nismo sretni što imamo ovoliki broj ljudi u stanju socijalne potrebe i stoga izdvajamo onoliko koliko nam naše finansijske mogućnosti dozvoljavaju. Osim navedenog, u saradnji sa Narodnom kuhinjom „Stari Grad“ i njenom upraviteljicom Zilhom Šeta smo zajedničkim snagama pomogli bivšem pripadniku Armije RBiH koji stanuje u Ulici 105. motorizovane brigade, objasnio je Ajnadžić.

Predstavnici humanitarnih organizacija su zahvalili načelniku Ajnadžiću i Općinskom vijeću Centar na današnjoj i dosadašnjoj podršci koju ova Općina pruža u radu narodnih i javnih kuhinja što će omogućiti za njihove korisnike bogatije obroke.

Savjetnik općinskog načelnika za društvene djelatnosti Osmo Babić je ovom prilikom kazao da Općina Centar osim ove konkretne pomoći u radu javnih kuhinja također svake godine izdvaja znatan dio budžetskih sredstava za realizaciju projekata namijenjenih ugroženim kategorijama stanovništva gdje bude obuhvaćeno oko 1.000 korisnika razne vrste pomoći Općine Centar.