Dogovoreni pravci budućeg djelovanja koji za cilj imaju poboljšanje kvaliteta pripremanja toplog obroka za korisnike javnih kuhinja u Kantonu Sarajevo

Podrška radu, njegovo unapređenje i nabavka roba potrebnih za pripremanje toplog obroka i podjelu suhog obroka za korisnike javnih kuhinja u Kantonu Sarajevo tokom 2018. godine bili su povod jučerašnjeg sastanka Koordinacionog tijela za rad javnih kuhinja u KS održanog u prostorijama u Narodne kuhinje „Stari Grad“.

Sastanku je prisustvovala ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Amela Dautbegović, direktorica Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo Amra Rizvante predstavnici ovog tijela iz: Centralne javne kuhinje „Crveni križ Kantona Sarajevo“, Javne kuhinje „Merhamet“, Pučke kuhinje „Kruh svetog Ante“, Narodne kuhinje „Stari Grad“, Pučke kuhinje „Jelo na kotačima“ i Javne kuhinje „Dobrotvor”.

Ministrica Dautbegović je, ovom prilikom, istakla da će resorno ministarstvo i u 2018. godini, u skladu sa propisima koji utvrđuju oblast rada javnih kuhinja u KS, učiniti sve da se i dalje ispunjavaju utvrđene obaveze sa tendencijom poboljšanja budućeg zajedničkog djelovanja ministarstva kojeg predvodi i ovog tijela, a sve u korist i za dobrobit korisnika javnih kuhinja u Kantonu.

U diskusijama svih ostalih učesnika ovog sastanka posebno je isticana dosadašnja dobra saradnja Ministarstva i predstavnika javnih kuhinja u KS.

Dogovoreni su pravci budućeg djelovanja koji za cilj imaju poboljšanje kvaliteta pripremanja toplog obroka za korisnike, a koji su to pravo ostvarili u skladu sa Uredbom o priznavanju prava na topli obrok u ovim kuhinjama.

 

IZVOR: vlada.ks.gov.b