Prijem kurbanskog mesa tokom predstojećeg Kurban-bajrama

Prijem kurbanskog mesa tokom predstojećeg Kurban-bajrama

Udruženje Narodna kuhinja “Stari Grad” Sarajevo izražava spremnost i želju za prijem donacija kurbanskog mesa u dane obilježavanja Kurban-bajrama u svrhu poboljšanja kvaliteta ishrane korisnika ove kuhinje, kao i ostalih lica i porodica kojima se kroz projektne aktivnosti pruža pomoć.

U tu svrhu, ovim putem Narodna Kuhinja “Stari Grad” obavještava sva zainteresirana pravna i fizička lica koja žele učiniti donaciju kurbanskog mesa ovoj kuhinji, o slijedećem:

– Prijem i podjela kurbanskog mesa biće obavljano u periodu od 1. do 3. septembra 2017. godine (petak, subota i nedjelja ), u vremenu od 08:00 do 20:00 sati.
– Uz donirano kurbansko meso, donator je u obavezi predočiti urednu dokumentaciju o ispravnosti mesa (VS obrazac izdat od strane nadležne Veterinarske stanice).
– Podjelu kurbanskog mesa moći će obavljati ovlaštena lica ispred Narodne kuhinji u ulici Halači broj 6. Pojedinačna podjela kurbanskog mesa od strane neovlaštenih lica u istoj ulici, neće biti dozvoljena.
– Svi koji se žele blagovremeno informisati o detaljima oko preuzimanja kurbanskog mesa od strane Narodne kuhinje “Stari Grad”, mogu to učiniti na telefon 033 237-189.

Udruženje Narodna kuhinja “Stari grad” očekuje razumijevanje i podršku donatora, kako bi aktivnosti vezane za prijem i podjelu kurbanskog mesa uspješno bile realizovane.

www.narodnakuhinja.ba
narodnakuhinja.starigrad@gmail.com